Xerox-Tektronix 8R7883

Xerox-Tektronix 8R7883 cartridges are used in these printers:


Xerox-Tektronix Document WorkCentre 470 CX, Xerox-Tektronix Document WorkCentre 480 CX,